Profilaktyka i pedagogika – ciąg dalszy

Wówczas dopiero zaistnieje realna możliwość globalnych działań na rzecz łagodzenia trudności ludzkiego losu, które są nie tylko wynikiem gry nieświadomych sił przyrody, lecz także działań ludzi o zbyt malej wyobraźni, zbyt małej wiedzy i nieczułym – w niedowładzie – sumieniu ekologicznym.

O zdrowiu ludzi na świecie XXI wieku będzie więc decydować także proces kształcenia nauczających i nauczanych. Wstępne kroki w tym kierunku podjęła już WHO, wydając „Zarys pedagogiki medycznej” J. J. Guilberta (PZWL, Warszawa 1983 – w minimalnym nakładzie 3 tys. egz.). Na ten sam temat prace naukowe prowadzi doc. Obara z Poznania, a w środowisku krakowskim praktyczne działania pedagogiczne w tym zakresie podejmuje doc. Jan Dobrowolski.

Zasadniczym celem poznawania prawdy jest dążenie, aby zarówno „szary człowiek”, jak i uczony, rządzący i rządzony, leczący i leczony mogli określić i zrozumieć te warunki, które sprzyjają zdrowiu i te, które wiodą do choroby. Ponadto uważamy, że zadaniem ludzi zdrowych fizycznie i dojrzałych psychicznie jest nadawanie środowisku takiego kształtu, by „czynniki dobre, a więc korzystne dla populacji, przeważały nad niekorzystnymi”.

Dzięki filozofii systemowej i wynikającej zeń metodologii zaistniała więc nadzieja wypracowania realnych scenariuszy profilaktyki ekologicznej. Toteż pragniemy, aby oddana w ręce Czytelnika książka dotarła do świadomości rządzących i rządzonych, nauczających i nauczanych, leczących i leczonych, wypełniając tym dotkliwą lukę w dziedzinie ustawicznej oświaty zdrowotnej. Zamierzeniu temu przyświeca konkretny cel zawodu lekarskiego, jakim jest ulżenie mozolnemu trudowi ludzkiego życia. I to jest właśnie zadaniem ludzi nauki jutra, którzy nie zadowolą się tylko gromadzeniem wiedzy, ale wiedzy tej użyją, i to wyłącznie, dla ludzkiego dobra.

Naszą intencją jest usunięcie tych szkodliwości, które są konsekwencją błędnie pojętej specjalizacji i braku dostatecznego zakresu kontaktów między specjalistami, a nade wszystko są wynikiem niedostatku syntez, będących potrzebą chwili.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>