Rodzaje czakr – dalszy opis

Między brwiami, u nasady nosa mieści się szósta czakra zwana czakrą trzeciego oka (adżiną). Odpowiada ona za intuicję, uzdolnienia paranormalne oraz sferę intelektualną. Jeśli nie występują w niej zaburzenia, przejawia się poprzez aktywny intelekt, silną psychikę, bogatą wyobraźnię oraz przynosi zdolność wizualizowania jasnych, wyraźnych obrazów. W przypadku pojawiających się w niej zaburzeń występują problemy z koncentracją, schematyczność i sztywność myślenia, niezdolność do myślenia abstrakcyjnego oraz zaburzenia psychiczne.

Na szczycie głowy mieści się siódma czakra zwana koronną (sahasrara). Odpowiada za kontakt z Silą Wyższą, dostarcza energii pobieranej prosto z kosmosu, przez nią spływa na człowieka Boska miłość. Prawidłowo działając sprzyja osiągnięciu duchowego oświecenia, pozwala odczuwać kosmiczną miłość i uzyskać kosmiczną świadomość. Zaburzona wywołuje depresje, uczucie irracjonalnego strachu, psychozy oraz powoduje blokady w rozwoju duchowym.

Oprócz czakr posiadamy również siedem ciał energetycznych (subtelnych), z których pierwsze, fizyczne jest ciałem czysto materialnym, najlepiej (choć nie do końca) poznanym, będącym obiektem badań naukowców i lekarzy. Funkcje tego ciała ustają w momencie biologicznej śmierci człowieka. Natomiast pozostałe funkcjonują na nieco innych planach, a ich śmierć nie jest tak oczywista, jak ciała fizycznego. I tak wyróżniamy ciało eteryczne, którego funkcje związane są z siłami życiowymi człowieka (praną, energią chi). To ciało, choć jest bardziej subtelne od fizycznego, podobnie jak ono umiera i rozpada się, ale następuje to dopiero po trzech dniach od śmierci biologicznej. Kolejne ciało subtelne nazywane astralnym jest stworzone z naszych uczuć, emocji, pragnień i namiętności, a sfera jego działań bardzo trudno poddaje się jakiejkolwiek kontroli ze strony człowieka. To ciało, jak podają starożytne źródła, również umiera. Następuje to jednak dopiero po dziewięciu dniach od śmierci ciała fizycznego. Za czwarte uważane jest ciało mentalne, które można objaśnić jako zbiór naszych myśli i procesów dokonywanych przez nasz umysł i intelekt. Jest ono swego rodzaju pomostem pomiędzy niższymi a wyższymi ciałami. Ono także umiera, lecz dzieje się to na czterdziesty dzień po śmierci fizycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>