Rodzaje czakr

Druga czakra, nazywana seksualną (swadhisthaną), mieści się nad spojeniem łonowym i odpowiada za wewnętrzną witalność, gromadzenie energii życiowej, seks i prokreację. Prawidłowo funkcjonując daje cierpliwość, wytrzymałość, wiarę we własne siły, odwagę i prawidłową ilość energii w organizmie. Zaburzona przynosi frustrację, niepokój, bo- jaźliwość, zaburzenia energetyczne i problemy w sferze kontaktów intymnych.

Kolejna, trzecia czakra nosi nazwę czakry splotu słonecznego (manipura) i mieści się ona w okolicy pępka. Odpowiada za aktywność, indywidualność, zdrowie i samorealizację. Funkcjonując bez zaburzeń zapewnia stanowczość, niezależność, siłę woli, zdecydowanie i prawidłowy sposób przejawiania się w świecie zewnętrznym. Zaburzona powoduje niepewność, rozdrażnienie, nadpobudliwość, chciwość, egocentryzm lub nieuzasadnione poczucie winy.

Czwartą czakrę nazywamy czakrą serca (anahatą). Leży ona w okolicy serca. Odpowiada za zdolność do bezinteresownej miłości i innych uczuć wyższych, jest związana ze współczuciem i rozumieniem siebie i innych. Prawidłowo funkcjonując zapewnia zdolność do empatii, miłości, uczynności i życzliwości oraz wyzwala wewnętrzne piękno. Zakłócona powoduje obojętność uczuciową, trudności w ekspresji emocjonalnej, apatię, bierność i problemy w kontaktach ze światem zewnętrznym.

Czakra gardła (wiszuddha) jest piątą z kolei i leży w rejonie przełyku. Odpowiada za uzdolnienia artystyczne, komunikację intelektualną oraz ekspresję słowną. Funkcjonując prawidłowo zapewnia dobrą komunikację i porozumienie słowne, przynosi silny potencjał twórczy oraz natchnienie. Natomiast zaburzona powoduje skłonność do natręctw, przywiązanie do starych nawyków i zachowań oraz blokuje ekspresję słowną i twórczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>