Substancje rakotwórcze w przyrodzie

Do zagrożeń naturalnych musimy też zaliczyć istniejące w przyrodzie naturalne źródła znanych już dzisiaj, wybitnie zjadliwych substancji rakotwórczych. Na ogół są to różnego rodzaju pleśnie, czyli grzyby niedoskonałe (workowce). Produktami przemiany ich materii są tzw. aflatoksyny, najpotężniejsze ze znanych w przyrodzie czynników rakotwórczych. W określonych warunkach, zwykle spowodowanych przez niewiedzę lub zachłanność człowieka, rakotwórcze pleśnie rozwijają się również w glebie, zakażając swymi toksynami rośliny, a za pośrednictwem roślin – także zwierzęta i ostatecznie ludzi.

Jeśli następuje kontaminacja (powiązanie, skrzyżowanie się) aflatoksyn z niewłaściwą, zwykle ubogą w biologicznie pożądane składniki dietą bądź też z nasyceniem organizmów innymi jeszcze negatywnymi czynnikami – aflatoksyny niemal z całą pewnością wywołać muszą u bezpośrednio narażonych ludzi schorzenia nowotworowe. Istnieje np. dziś poważne podejrzenie, że tajemnicza seria zgonów, jaka nastąpiła wśród badaczy słynnego grobu Tutenhamona, spowodowana została właśnie zakażeniem aflatoksy- naml, wytworzonymi przez pleśnie obecne na mumii faraona. Upoważniają do takiego stwierdzenia m.ln. prowadzone w Polsce badania grobu Kazimierza Jagiellończyka, które stwierdziły istnienie na szczątkach intensywnie rozwijających się kropidlaków złocistych. Szczegóły tych badań opublikowane zostaną w książce Zdzisława Święcha (w druku).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>