Zagrożenia chemiczne cz. III

Rosnąca ilościowo ludzkość – w sytuacji, kiedy coraz więcej ziemi uprawnej przeznacza się na cele pozarolne – zmuszona do pogoni za coraz większą ilością pożywienia, produkuje coraz więcej nawozów sztucznych, a wśród nich ogromną ilość nawozów azotowych. Stosowanie tych nawozów, uważane już niemal za „modny” trend naszej epoki przy lekceważeniu alternatywnych metod agrotechniki w ramach tzw. rolnictwa biodynamicznego, prowadzi do podwójnego, wysoce negatywnego skutku. Pierwszy – to zdrowie ludzkie, o czym już wspomnieliśmy. Drugie – to tzw. zmęczenie gleb, także ostatecznie uderzające w samego człowieka. Z danych FAO (Światowa Organizacja Rolnictwa i Wyżywienia przy ONZ) wynika, że w 1960 r. ludzkość zużyta 2 tysiące megaton (czyli 2 tysiące milionów = 2 miliardy ton) nawozów azotowych. W roku 1974 już 40 tysięcy megaton, zaś w roku 2000 zużyje prawdopodobnie trzysta tysięcy megaton, czyli 300 miliardów ton!

A oto, co się dzieje, gdy gleba ulega „zmęczeniu”. Zmęczenie gleb to inaczej: mniej lub bardziej trwałe załamanie się jej równowagi biologicznej pod wpływem czynników biologicznych, chemicznych lub fizycznych, albo łącznych, w określonych warunkach klimatycznych siedliska. Jest to zjawisko patologiczne na glebach uprawowych, które obniża jej żywotność i urodzajność.

Jak mówi mgr inż. Romuald Wojczyszyn („TO”, 1985, nr 7, 9.1.1985 r.)p powodem zmęczenia gleb są głównie dwa czynniki. Pierwszy – to monokulturowy charakter uprawy w jednym miejscu przez dłuższy czas, szczególnie monokultury roślin motylkowych. Wówczas to w glebie giną pewne grupy bakterii, a na ich miejsce pojawiają się liczne grzyby, których produkty przemiany materii – mykotoksyny, a wśród nich aflatoksyny, stają się dla organizmów glebowych (mikroorganizmów) inhibitorami syntezy DNA i RNA, przez co działają na nie silnie mutagennie, jak też zatruwają rośliny, a za ich pośrednictwem zwierzęta, dla których są karcinogenne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>