Zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne to chyba zdecydowanie największa grupa zagrożeń, gdyż chemia jako dziedzina nauki i przemysłu stała się wiodąca w naszej cywilizacji. I nawet dziedziny przemysłu odległe od samej chemii jako takiej (nie mówiąc już o samym przemyśle chemicznym) w żadnym razie nie mogą się obejść w procesach produkcyjnych bez rozlicznych zastosowań chemii w postaci różnych jej wytworów imitujących naturalne, ale czę-

BO sto w ogromnych – w porównaniu z naturalnymi – stężeniach, będź też całkowicie dla przyrody obcych. Powiedzmy więc, z konieczności bardzo ogólnie, że zagrożenia chemiczne środowiska i człowieka rozkładają się na niemal wszystkie dziedziny życia. Możliwość zagrożenia obcymi lub szkodliwymi czynnikami chemicznymi istnieje np. zarówno w farmacji i jej przemyśle, jak i w komunikacji samochodowej, lotniczej i morskiej, w hutnictwie, przetwórstwie węgla, w produkcji nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, jak herbicydy i pestycydy, w przetwórstwie i przewożeniu ropy naftowej, w produkcji broni chemicznej, w przemyśle spożywczym w całej swojej gamie do mleczarstwa włącznie, w hodowli bydła (gnojowica), w produkcji opakowań, w przemyśle wydobywczym (zasalanie wód), w gospodarce ściekami komunalnymi w mieście i na wsi oraz w gospodarce odpadami itp., itd. Z tych dziedzin można by podawać tysiące przykładów. Tak oto uboczne, szkodliwe substancje chemiczne znajdują się w pyłach i gazach przemysłowych, w ściekach, w glebie, w roślinach, zwierzętach, w wodzie: stają się wszechobecne i niewątpliwie są także w naszych organizmach. Od czasu do czasu nawiedzają już ludzkość straszliwe katastrofy ekologiczno-chemiczne, jak np. masowe porażenie izocyjanianem metylu w Bhopalu w Indiach, skutkiem czego zmarło ponad 2500 osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>