Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego

Do zagrożeń naturalnych należą też rozmaite (choć nie wszystkie) choroby. Przeciwko tym chorobom postawiliśmy na placu boju samotną medycynę, medycynę – w dodatku – dziś już trochę anachroniczną w swych praktykach. Jakże bardzo przy tym niedoinwestowaną w porównaniu ze środkami łożonymi na rozwój sztuki masowego zabijania. Jesteśmy przekonani, że gdyby nawet niewielką część tych środków i potencjału umysłowego skierować ze sfery zbrojeń na badanie problemu nowotworów, to przyniosłaby ona efektowne i szybkie zwycięstwo, odsuwając na zawsze od ludzkości tę zmorę.

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego tkwią także w samym środowisku jego bytowania, rozumianym tu jako środowisko przyrodnicze, nawet nie skażone przez człowieka. Istnieją bowiem rejony geograficzno-przyrodni- cze bardziej lub mniej sprzyjające człowiekowi (pomijając już warunki ekstremalne typu Dalekiej Północy itp.). Zagrożenia te uwarunkowane są właściwym dla danego rejonu, naturalnym charakterem biogeochemicznym ogniw, tworzących łańcuch krążenia substancji, a po części także klimatem. Widoczne jest to zwłaszcza tam, gdzie struktura geochemiczna powoduje, iż wody powierzchniowe są szczególnie „miękkie”, to znaczy pozbawione żelaza, magnezu i wielu innych tzw. biopierwiastków.

W związku z tym środowisko glebowe, rośliny i zwierzęta stanowiące pokarm także są tych składników pozbawione. W ostatecznym efekcie podaż odpowiednich składników dla organizmu człowieka jest niedostateczna, co z jednej strony prowadzi do dysfunkcji organizmów, a z drugiej – przez osłabienie naturalnych barier ochronnych – czyni ludzi szczególnie podatnymi na wiele innych chorób. Tak jest przykładowo w krajach skandynawskich, gdzie wody pochodzą z lodowców i niemal zupełnie pozbawione są wymaganego dla zdrowia zestawu biopierwiastków w postaci soli mineralnych. I na odwrót – np. w Gruzji – tam gdzie środowisko biogeochemicz- ne jest bogate, a wody nasycone solami mineralnymi – ludzie są znacznie zdrowsi i z reguły długowieczni. Ten czynnik naturalny odgrywa doniosłą rolę, albowiem geografia chorób dowodzi nam, że ludzie zabezpieczeni przez zdrowe i pełnowartościowe pożywienie – pochodzące z bogatego pod powyższymi względami środowiska – chorują znamiennie rzadziej, nawet jeżeli są wystawieni na szczególne zagrożenie cywilizacyjne ze strony odpadów przemysłu, jak np. w Japonii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>