Zagrożenie istnienia gatunku ludzkiego

Wiemy z rozmaitych etyk i z doświadczenia pokoleń, a także z doświadczeń wielu nauk współczesnych, że aby przetrwać jako śmiertelne ogniwa teoretycznie nieśmiertelnego łańcucha, czyli nadać dziejom sens, musimy stępiać istniejące w nas relikty po zwierzęcych przodkach, wyrażające się irracjonalną często niechęcią i nienawiścią do innych. Obojętne przy tym, czy w świadomość naszą wdrożona jest prawda objawiona, czy prawda empirycznie stwierdzalna, zalecająca „miłość bliźniego”, czy prawda naukowa, wyrażana przez socjologów pojęciem sfery „dobrych stosunków międzyludzkich”. Ten proces samowychowania ułatwi nam uświadomienie sobie celu, jakim jest zachowanie homeostazy narodu i społeczności globalnej. Albowiem prawem przetrwania jest międzyludzka solidarność i wynikająca z niej międzyludzka życzliwość.

W dobie, kiedy zagrożone jest istnienie gatunku w ogóle, celem powszechnie przyjętym, prostym i łatwym do akceptacji, powinien być cel przetrwania, jako cel dalszy, szerszy i ponadczasowy. Dążenie do przetrwania sterowane instynktem, zwłaszcza samozachowawczym, jest zjawiskiem znamiennym dla każdej żywej istoty. A warunkiem przetrwania jest homeostaza, stan szczególny, o którym wielokrotnie już wspominaliśmy. Pojęciem „homeostaza” posłużyli się uczeni XIX stulecia {Claude Bernard) dla określenia względnie stałego stanu równowagi środowiska wewnętrznego, mimo zmienności warunków zewnętrznych.

Musimy przeto przyjąć za pewnik, że bez zachowania tej homeostazy na poziomie osobniczym {problem zdrowia i choroby), na poziomie osoba – społeczność (stosunki międzyludzkie, sprawiedliwość społeczna, ład ekonomiczny), poszczególne społeczności – społeczność międzynarodowa, wreszcie społeczność globalna – biosfera, nie będziemy mogli przetrwać jako ludzkość, a więc i jako poszczególne osoby. Zwracał się ongiś Romain Rolland do części rozumnych ludzi, zapewniając, że nadejdzie czas, kiedy nawet istnienie globu będzie zagrożone. A wówczas nikt nie będzie miał możliwości ocalenia bez innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>