Zapobieganie wyginięciu ludzkości

Brzmi to może jak utopia, lecz ongiś utopijną była także wizja podróży na Księżyc i spacerów po nim. Ba, jeszcze w 1956 r. publikacje na łamach „Problemów” uzasadniały, że przed rokiem 1985 wystrzelenie sputnika jest całkowicie nierealne, a pierwszego satelitę, jak wiadomo, wystrzelono już w roku 1958… Utopie bywają realizowane wcześniej czy później. Nam zaś idzie o to, aby zrealizowane zostały utopie służące zdrowiu ludzi i to możliwie najszybciej, jeszcze za życia naszego pokolenia.

Stanęliśmy u źródeł samego życia, to jest kodu genetycznego. Aby jednak ludzkość nie zginęła jak niegdyś dinozaury, konieczny jest dialog człowieka nie tylko z przyrodą, lecz także z innymi ludźmi i z samym sobą (kontemplacja), prowadzący do tego, aby osiągnięcia nauki i techniki użyć wyłącznie dla dobra ludzkości.

Spróbujmy więc syntetycznie nakreślić, co współcześnie winniśmy, z mocą obowiązującej definicji, przyjąć za dobro, a co za zlo. Dziś, w dobie rewolucyjnego rozwoju środków komunikacji i informacji, powstały realne możliwości zaproponowania światu norm i ocen postępowania w zakresie wartości mieszczących się między pojęciami „dobra” i „zła”, przyjmując drogę, jaką obierze psychicznie zdrowa część społeczności międzynarodowej. Cofnijmy się do Protagorasa, który powiedział: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”. Ale wówczas równocześnie niewolnik nie był uważany za człowieka. W ten sposób mały krok, a już jesteśmy przy faszyzmie, największym dotąd znikczemnieniu ludzkości.

Rewolucja naukowo-techniczna zrodziła się w epoce materializmu me- chanicystycznego. Nadszedł jednak czas, by wprowadzić w nią element ludzki – uzmysłowić, że najważniejszy jest człowiek, a nie rzecz, naj- ważniejsi są ludzie, a me rzeczy. Nadmiar dóbr konsumpcyjnych i wysokie konta bankowe wcale nie zapewniają ani szczęścia, ani zdrowia. Mimo znakomitego rozwoju techniki, wcale nie czujemy się ani zdrowsi, ani szczęśliwsi. Coraz więcej ludzi ulega zaburzeniom życia intelektualno-emo- cjonalnego, zaburzeniom sprawności psychicznej i zaburzeniom funkcji różnych narządów. Coraz więcej ludzi źle się czuje i cierpi, chociaż nie potrafi wskazać dlaczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>