Zdrowie i choroba – dalszy opis

Próby określenia pojęcia „zdrowia” podjęto w krakowskim środowisku naukowym już dość dawno, bo w 1962 r., traktując te poszukiwania jako docelowe działanie ludzi niezależnie od uprawianego przez nich zawodu. Wówczas to w b. III Klinice Chorób Wewnętrznych AM odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Wzięli w niej udział nieżyjący już, nie- stety, znakomici uczeni UJ, jak profesorowie Zenon Klemensiewicz, Stefan Szuman, Maksymilian Siemieński, Roman Ingarden, Konstanty Grzybowski, Jan Miodoński i Antoni Kępiński.

W dziesięć lat późnej, w Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie, wspólnie z Krakowskim Oddziałem Towarzystwa Higieny Psychicznej, zorganizowano sympozjum pt. „Rewolucja naukowo-humanisty- czna”. Celem tej konferencji, w której wzięli udział m.in. profesorowie: W. Tatarkiewicz, B. Suchodolski i jeden z piszących te słowa, było poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie dręczące ludzkość: dlaczego osiągnięcia nauki nie zawsze są sukcesem człowieka, a często nawet jego klęską zarówno w postaci chorób i przedwczesnych zgonów, jak i pogłębiających się przepaści międzyludzkich. Na pierwszy rzut oka może nie widać związku tego tematu z definicją zdrowia i choroby, które to pojęcia związane są etycznie z pojęciami dobra i zła. Związek taki wszakże istnieje. Spróbujmy więc przybliżyć się do zapowiadanych definicji.

Definicja zdrowia określana jest różnie, zależnie od reprezentowanych ideologii i systemów społeczno-politycznych czy ekonomicznych danej grupy społecznej. „Zdrowie jest bowiem pojęciem zrelatywizowanym do kultury określonej społeczności”. Zdaniem Michaela Wilsona nie można podać absolutnej definicji zdrowia, można za to rozpoznawać i opisywać jego ideę, obserwując, jak ludzie dążą do jej realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>