Zdrowie i choroba

Krąg ludzi leczonych i leczących wiążą pojęcia, których sens zmienia się w czasie, w którym ludzie żyją, i w przestrzeni, którą zamieszkują. Należą do nich m.in. definicje zdrowia i choroby, odwiecznie związane z pojęciami dobra i zła. Precyzja definicji wytyczającej kierunek każdej zawodowej czynności, a więc i lekarskiej, jest nieodzownym warunkiem skutecznego działania. Jest bowiem oczywiste, że bez jednoznacznych pojęć trudno się poruszać w gąszczu wieloznacznych słów, zarówno człowiekowi leczącemu, jak i leczonemu. A brak jednoznacznej i przez wszystkich przyjętej definicji zdrowia jest jednym z powodów kryzysu medycyny. Definicja taka powinna bowiem zapełnić „białą plamę” oddzielającą ludzi leczonych od leczących i stać się drogowskazem wiodącym do zdrowia.

Dla pracowników służby zdrowia definicja zdrowia jest niezbędna. Można bowiem wydatnie przyczynić się do wyprowadzenia ludzkości z kryzysu ekologicznego, ale pod warunkiem, że pojęcie „zdrowia” rozważymy w kontekście etycznym. Wówczas nie będziemy niszczyć biosfery i zakłócać tym samym zdrowia własnego i zdrowia innych ludzi, gdyż nasze postępowanie podporządkowane będzie wrażliwemu sumieniu ekologicznemu, a ono określane jest przez wartości etyczne, które regulują stosunek człowieka do człowieka i do wszystkiego, co żyje.

Coraz częściej spotyka się zdanie, że pojmowanie zdrowia zależne jest także od ogólnego poglądu na człowieka, społeczeństwo i na świat, bliskie systemowemu obrazowi świata i jego rozumieniu. W rozważaniu istoty zdrowia nie możemy więc pominąć wartościowania, w którym obowiązują kryteria etyczne, ponieważ człowiek zdrowy – jak mówi Halina Promińska – spełnia się właśnie w świadomym i dobrowolnym podporządkowaniu temu, co uznaje jako dobre. Chory natomiast jest ten człowiek, który natrafia na przeszkody w wykorzystywaniu swoich możliwości, tkwiących w soma i psyche (H. Pera).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>